._8_.Кои Доходи на Физически Лица НЕ се Включват в Облагаемия Доход.

       • При определяне на облагаемия доход не се включват:

            - доходите, облагащи се с окончателни данъци по закона;

            - доходите, облагащи се с окончателни данъци по ЗКПО;

            - доходите, облагащи се с патентен данък;

            - доходите, облагащи се с данък върху таксиметровите превози.

       (чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

       (виж пример * от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник