._7_.Как се Определя Данъчната Основа за Всеки Източник на Доход на Физически Лица.

       • Облагаемият доход и данъчната основа за всеки източник на доход се определят поотделно.

(чл.**, ал.* от ЗДДФЛ)

(виж пример * от Сборник Базови Примери по ЗДДФЛ)

Виж в контекста на целия сборник