Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

28860
версия, консолидирана от Ciela-Norma