Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

31534
версия, консолидирана от Ciela-Norma