Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

3797
версия консолидирана от Ciela-Norma