Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

10754
версия, консолидирана от Ciela-Norma