Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

28691
версия, консолидирана от Ciela-Norma