Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

23706
версия, консолидирана от Ciela-Norma