Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица

23551
версия, консолидирана от Ciela-Norma