Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския Парламент и на Съвета за Изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 за Координация на Системите за Социална Сигурност и на Регламент (ЕО) № 987/2009 за Установяване Процедурата за Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

610
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar