Регламент за Гарантиране на Социалните Права на Гражданите на ЕС след BREXIT – 2019/500

(Регламент (ЕС) 2019/500 на Европейския Парламент и на Съвета за Определяне на Извънредни Мерки в Областта на Координацията на Системите за Социална Сигурност след Оттеглянето на Обединеното Кралство от Съюза)

1544
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar