Регламент (ЕС) № 1244/2010 на Комисията за Изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета за Координация на Системите за Социална Сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския Парламент и на Съвета за Установяване Процедурата за Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за Координация на Системите за Социална Сигурност

953
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar