Как се подава предизвестие за прекратяване на трудов договор, ако работодателят отказва да го получи?

Слави Микински
Управляващ съдружник правни услуги в Kreston BulMar
актуална версия версия: 10 декември 2020 296 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Между служител и работодател (търговско дружество) има сключен трудов договор, който може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие. Служителят решава да напусне и подготвя писмено предизвестие, което носи в отдел „Човешки ресурси“ на дружеството. Оттам обаче не му дават входящ номер. Служителят дава предизвестието си и лично на управителя на дружеството, който изхвърля документа пред погледа му.

Въпроси

Как се подава предизвестие за прекратяване на трудов договор, ако работодателят отказва да го получи?

Становище

скрито платено съдържание: 562 думи;

Адресиране

скрито платено съдържание: 8 думи;