Спогодба между Правителството на Народна Република България и Правителството на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане на Дохода и Печалбите от Прехвърляне на Имущество

1110
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar