Спогодба между Република България и Швейцарската Конфедерация за Избягване на Двойното Данъчно Облагане върху Дохода и Имуществото

1417
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar