Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Румъния за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване Отклонението от Облагане с Данъци на Доходите и Имуществото

977
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar