Спогодба между Правителството на Народна Република България и Правителството на Кралство Холандия за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и Предотвратяване на Отклонението от Облагане с Данъци върху Дохода

1087
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar