Регламент (ЕС) № 967/2012 на Съвета за Изменение на Регламент за Изпълнение (ЕС) № 282/2011 по Отношение на Специалните Режими за Неустановени Данъчнозадължени Лица, Предоставящи Телекомуникационни Услуги, Услуги за Радио- и Телевизионно Излъчване или Електронни Услуги на Данъчно Незадължени Лица

612
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar