Наредба относно Режимите на Труд и Почивка по Време на Работа

(Наредба № 15 от 31 Май 1999 г. за Условията, Реда и Изискванията за Разработване и Въвеждане на Физиологични Режими на Труд и Почивка по Време на Работа)

1237
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar