При какви хипотези времето, в което служител не е работил, се признава за трудов стаж?

историческа версия версия: 648 уникалност: 78.4%

В КТ изчерпателно са изброени всички хипотези, при които на служителя се признава трудов стаж през времето, през което той реално не е полагал труд при своя работодател.

Хипотезите са следните:

  1. През почивните и празничните дни;
  2. През периода, в който служител е ползвал платен отпуск, независимо от неговото основание, както и от начина на заплащане на отпуска;
  3. скрито платено съдържание: 82 думи;
  4. През периода, в който служител не е полагал труд, тъй като работодателят неправомерно не го е допуснал до работа;
скрито платено съдържание: 307 думи;

По преценка на Министерския съвет, други дни също могат да се обявяват за неприсъствени, като през тях на служителите също се признава трудов стаж, въпреки че реално не са полагали труд.