Как се прехвърля отпускът по майчинство от майката към баща, баба или дядо?

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 12158 уникалност: 83.1%

Всяка една работничка или служителка има право на отпуск поради бременност и раждане и отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

I. Продължителност на майчинството

Размерът на отпуска поради бременност и раждане е 410 дни, като започва да тече 45 дни преди датата на термина и продължава 365 дни от датата на термина.

скрито платено съдържание: 80 думи;

Размерът на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст започва от 411-ия ден и изтича на 2-ия рожден ден на детето.

II. Условия за прехвърляне на майчинство

Законодателството предоставя възможност, при определени условия, отпускът за бременност и раждане, както и този за отглеждане на дете до 2-ия му рожден ден, да бъдат прехвърлени от майката и да бъдат приети за ползване от бащата, дядото или бабата. Дядото и бабата са родителите на майката и бащата на детето.

скрито платено съдържание: 65 думи;

III. Прехвърляне на отпуск до 410-ия ден

Отпускът може да се прехвърли на бащата, дядото или бабата, но само след като детето навърши 6-месечна възраст.

скрито платено съдържание: 23 думи;

Прехвърлянето се случва със следните документи:

  • скрито платено съдържание: 93 думи;

Майката може да прекъсне даденото от нея разрешение за ползване на отпуска с писмено заявление до работодателя си и до този на бащата, дядото или бабата и да продължи да ползва лично останалата част от отпуска до 410-ия ден. Бащата, дядото или бабата също може да прекъсне едностранно ползването на отпуската с подаване на информация към своя работодател, като в този случай правото за нейното ползване се връща към майката.

IV. Прехвърляне на отпуск от 411-ия ден до 2-годишна възраст на детето

Този отпуск може да се прехвърли на бащата, дядото или бабата за част или за целия срок/период на отпуска.

За прехвърляне на отпуска са необходими следните документи:

скрито платено съдържание: 218 думи;

Майката може да прекъсне даденото от нея разрешение за ползване на отпуска с писмено заявление до работодателя си и до този на бащата, дядото или бабата и да продължи да ползва лично останалата част от отпуска до 2-ия рожден ден на детето. Бащата, дядото или бабата също може да прекъсне едностранно ползването на отпуската с подаване на информация към своя работодател, като в този случай правото за нейното ползване се връща към майката.