Как служител може най-бързо да прекрати трудовия си договор?

Димитър Стефанов
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуална версия версия: 20 август 2019 243 уникалност: 93.4%

Фактическа обстановка

Служител работи по безсрочен трудов договор, но има желание да напусне работата си по възможно най-бърз и лесен начин.

Въпроси

Какви възможности има служител, ако иска да прекрати трудовия си договор във възможно най-кратък срок?

Може ли служител да спре да се явява на работа във всеки избран от него момент, без да уведоми работодателя за това свое решение?

Становище

скрито платено съдържание: 327 думи;

Адресиране

скрито платено съдържание: 6 думи;