Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?

Александра Якимовска
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 3 февруари 2023 1586 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Дружество 1, регистрирано по ЗДДС, отдава имот под наем на Дружество 2, което прави подобрение на офиса, нает от него за период от 10 години. Дружество 1 се е договорило с Дружество 2, че подобрението ще бъде за сметка на наемателя. Стойността на подобрението в момента на прекратяване на договора е 75 000 лв.

Въпроси

Как се третират разходи за подобрение на нает актив, извършени за сметка на наемателя, от страна на наемодателя?

Становище

скрито платено съдържание: 261 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 32 думи;