Как се третират храните, дарени на лицензирана хранителна банка?

Мартин Димитров
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 715 уникалност: 83%

Фактическа обстановка

Магазин за хранителни стоки решава да дари храна на хранителна банка малко преди изтичането на срока ѝ на годност.

Въпроси

Как дружество третира разходи по даряване на храни на лицензирана хранителна банка?

Каква е процедурата по даряване на храна на лицензирана хранителна банка?

Становище

скрито платено съдържание: 341 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 18 думи;