Как се третират храните, дарени на лицензирана хранителна банка?

Екатерина Колева
Мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
историческа версия версия: 933 уникалност: 83%

Фактическа обстановка

Дружество решава да дари храна на хранителна банка малко преди изтичането на срока ѝ на годност.

Въпроси

Как дружество третира разходи по даряване на храни на лицензирана хранителна банка?

Каква е процедурата по даряване на храна на лицензирана хранителна банка?

Становище

скрито платено съдържание: 331 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 16 думи;