Право на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
историческа версия версия: 621 уникалност: 100%

Право на отпуск за осиновяване на дете до 5-годишната му възраст има работничка или служителка, която осинови дете до 5-годишна възраст. Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът може да се прехвърли от осиновителката към осиновителя след изтичане на 6 месеца от деня на предаване/приемане на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната възраст на детето, когато осиновителят работи по трудово правоотношение. Когато осиновителят е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на осиновителката или на осиновителя, когато работи по трудово правоотношение. Със съгласието на работничката или служителката, която сама е осиновила дете, след изтичане на 6 месеца от деня на предаване/приемане на детето за осиновяване един от нейните родители може да ползва вместо нея отпуска, когато работи по трудово правоотношение. Право на отпуск за осиновяване на дете до 5-годишната му възраст има и работникът или служителят в случаите, когато сам е осиновил детето. С негово съгласие след изтичане на 6 месеца от деня на предаване/приемане на детето за осиновяване един от неговите родители може да ползва вместо него отпуска, когато работи по трудово правоотношение.

скрито платено съдържание: 222 думи;