Право на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 712 уникалност: 100%

Право на отпуск за осиновяване на дете до 5-годишната му възраст има всеки един работник или служител, който осинови дете до 5-годишна възраст.

Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът може да се прехвърли от осиновителката към осиновителя или един от родителите на осиновителката или на осиновителя. Прехвърлянето е възможно само след изтичане на 6 месеца от деня на предаване/приемане на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишна възраст на детето. Задължително е приемащият отпуска да работи по трудово правоотношение.

скрито платено съдържание: 277 думи;