Какви документи изготвя и предоставя работодателят при прекратяване на трудов договор със служител?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 7 март 2023 2486 уникалност: 100%

В българското законодателство съществуват няколко вида причини за прекратяване на трудов договор:

  • общи основания (чл.325 от КТ) – като например по взаимно съгласие, с изтичане на уговорения срок, със завършване на определената работа и т.н.;
  • от страна на служителя – с и без предизвестие (чл.326 и чл.327 от КТ);
  • от страна на работодателя – с и без предизвестие, по предложение на работодателя и при дисциплинарно уволнение (чл.328, чл.330 и чл.331 от КТ).

В изброените по-горе случаи работодателят трябва да изготви и попълни следните документи за прекратяване на трудовото правоотношение със служителя:

скрито платено съдържание: 166 думи;