В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на три календарни месеца?

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 7 март 2023 1523 уникалност: 96.9%

Фактическа обстановка

На служител е издаден болничен лист на 02.08.2019 г., с период от 01.08.2019 г. до 10.10.2019 г. Лекарят е представил болничния лист в НОИ на 02.08.2019 г. Служителят го е предал на работодателя си на 05.08.2019 г. Работодателят, от своя страна, е декларирал болничния в НОИ още същия на ден. Служителят има право на обезщетение от НОИ за периода на болничния.

Въпроси

Колко плащания следва да направят от НОИ във връзка с болничен за период, който е в рамките на три календарни месеца?

В какъв срок се изплаща болничен за период, който е в рамките на три календарни месеца?

Становище

скрито платено съдържание: 311 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;