Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
историческа версия версия: 854 уникалност: 80%

Фактическа обстановка

През 2019 г. Дружество реализира данъчна печалба в размер на 80 000 лв. През същата година нетните приходи от продажби на Дружеството възлизат на 3 100 000 лв., а прогнозирана печалба за 2020 г. е в размер на 60 000 лв.

Въпроси

Кога се дължат авансови вноски за корпоративен данък?

Как се изчисляват авансови вноски за корпоративен данък?

Становище

скрито платено съдържание: 284 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 9 думи;