Кога се дължат и как се изчисляват авансовите вноски за корпоративен данък?

Елица Татарова
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 980 уникалност: 80%

Фактическа обстановка

През изминалите 2020 и 2021 г. дружество реализира данъчна печалба в размер съответно на 70 000 лв. и 80 000 лв. През 2020 г. нетните приходи от продажби на дружеството възлизат на 3 100 000 лв., а през следващата година – на 2 600 000 лв. Прогнозната печалба за 2022 г. е в размер на 60 000 лв.

Въпроси

Кога се дължат авансови вноски за корпоративен данък?

Как се изчисляват авансови вноски за корпоративен данък?

Становище

скрито платено съдържание: 349 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 11 думи;