Какъв ДДС се начислява при продажбата на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави – членки от ЕС?

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 408 уникалност: 86.3%

Фактическа обстановка

Дружество купува стоки от български доставчик и ги препродава онлайн на клиенти в страни от ЕС, които са регистрирани или нерегистрирани за целите на ДДС.

Въпроси

Кой трябва да начисли ДДС при продажба на стоки на чуждестранни физически или юридически лица в държави – членки от ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 741 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;