Как се признава разход за закупен софтуер?

Мануела Чонкова
Управляващ съдружник "Финансов одит" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 5 април 2020 940 уникалност: 100%

Фактическа обстановка

Търговско дружество закупува програмен продукт, който ще се използва от мобилните търговци за генериране на заявки и продажба. Необходимо е софтуерът да се инсталира на 20 таблета, които ще се използват от търговците. Цената, която е платена за софтуера, е 60 000 лв. Прогнозно той ще се използва през следващите 6 години.

Въпроси

Как се признават разходи за счетоводни и данъчни цели при закупуване на търговски софтуер?

Становище

скрито платено съдържание: 343 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 12 думи;