Как наемателят третира за данъчни цели разходи за подобрение, направено за негова сметка?

Александра Якимовска
Старши експерт "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 януари 2023 1443 уникалност: 92.1%

Фактическа обстановка

Дружество, регистрирано по ЗДДС, прави подобрение на офис, нает за период от 10 години. Разходните фактури са на стойност 120 000 лв. с включен ДДС. Разходите са за сметка на наемателя, т.е. безвъзмездно са предоставени на наемодателя.

Въпроси

Как наемател третира за данъчни цели разходи за подобрение на нает актив, направено за негова сметка?

Становище

скрито платено съдържание: 614 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 26 думи;