Как може да бъде използвано данъчно облекчение за лица с намалена трудоспособност?

актуална версия версия: 9 юни 2020 1123 уникалност: 82.4%

Фактическа обстановка

Лице има решение на ТЕЛК, с което му е определена трайно намалена работоспособност от 64%, със срок на валидност на решението от 17.03.2019 до 17.12.2019 г. Лицето получава доходи единствено от трудово правоотношение. Брутното възнаграждение на лицето е 1 000 лв. месечно, а размерът на осигуровките за негова сметка е 133,40 лв.

Въпроси

Може ли лице с трайно намалена работоспособност да се възползва от данъчни облекчения по ЗДДФЛ?

Какъв е размерът на данъка по ЗДДФЛ, който лице с трайно намалена работоспособност дължи за месеците на валидност на решението на ТЕЛК?

Становище

скрито платено съдържание: 174 думи;

Основано на