Как могат да се променят дължимите авансови вноски?

Елизабет Петкова
Старши мениджър "Финансов одит" в Kreston BulMar
историческа версия версия: 662 уникалност: 86.1%

Фактическа обстановка

Прогнозната печалба за 2019 г., определена от Дружество, е в размер на 200 000 лв. Дружеството е задължено да прави месечни авансови вноски за 2019 г., които ще са в размер на 1 666,67 лв. на месец. Дружеството декларира авансовите си вноски за корпоративен данък с Годишната си данъчна декларация за 2018 г.

При представяне на отчет за второто тримесечие Дружеството установява, че печалбата към юни 2019 г. е в размер на 150 000 лв., а очакваната печалба за 2019 г. ще достигне 350 000 лв. Това означава че то ще надхвърли декларираната прогнозна печалба със 150 000 лв. и корпоративният данък ще бъде в по-голям размер от прогнозираното. Дружеството внася месечните авансови вноски за периода януари – юни 2019 г.

Въпроси

Как могат да се променят дължимите авансови вноски?

Становище

скрито платено съдържание: 473 думи;

Основано на