Как би се отчело подобрение на дълготраен актив?

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 20 август 2019 1716 уникалност: 93.2%

Фактическа обстановка

Дружество 1 притежава дълготраен актив – производствена линия с цена на придобиване в размер на 60 000 лв. и с полезен живот на ползване до 6 години. След втората година на експлоатиране са направени разходи за подобряване на линията – повишаване на производителността и удължаване на полезния живот с 2 години – в размер на 24 000 лв. В данъчния амортизационен план линията е заведена за 60 000 лв. с годишна амортизационна норма 20%.

Въпроси

Как биха се измерили новите годишни амортизации на машина при направени разходи за подобряването ѝ и удължаването на полезния ѝ живот с 2 години?

Как се отчита подобрението на дълготраен актив след неговото подобряване?

Какви са новите годишни амортизации на машина с удължен срок на полезен живот?

Становище

скрито платено съдържание: 404 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 19 думи;