Къде ще се обложи с ДДС доставка на WEB базирана електронна игра за физически лица от ЕС?

актуална версия версия: 619 уникалност: 96.6%

Фактическа обстановка

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, е разработило онлайн игра. Играта става много популярна и дружеството започва да я предлага в други европейски страни, в които то няма регистрация по ДДС. През първото тримесечие на календарната година очакванията на дружеството са оправдани и играта е много търсена. Продажбите са в Германия, Португалия и Испания, като най-голям интерес предизвиква в Германия, където доставките на играта са на стойност 12 000 евро без ДДС. В Португалия и Испания за същото тримесечие доставките съответно са за 4 300 евро и 3 800 евро без ДДС.

Въпроси

Трябва ли дружество, регистрирано по ЗДДС в България, което разработва и продава онлайн игра в други страни от ЕС, да се регистрира по ДДС в съответните страни?

В коя страна следва да се обложат доставки на онлайн игра, ако дружеството разработчик е регистрирано по ЗДДС в България, но получатели са физически лица в други страни от ЕС?

Становище

скрито платено съдържание: 526 думи;

Основано на

скрито платено съдържание: 7 думи;