Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?

Димона Бояджиева
Старши мениджър "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 28 март 2023 2115 уникалност: 96.9%

Фактическа обстановка

В счетоводния отдел на търговско дружество е получена разходна фактура за услуга – почистване на търговски обект на 18.02.2019 г., като датата на фактурата е 20.02.2019 г. Към фактурата е прикрепен касов бон за същата сума, но от 31.03.2019 г.

Въпроси

Има ли нормативно ограничение за срока на издаване на фактура и касов бон към нея?

Становище

скрито платено съдържание: 192 думи;

Основано на