Грешно ли е да има разлика в датите на фактура и касов бон към нея?

Екатерина Колева
Старши експерт финансов одит в Kreston BulMar
актуална версия версия: 5 април 2020 501 уникалност: 96.9%

Фактическа обстановка

В счетоводния отдел на търговско дружество е получена разходна фактура за услуга – почистване на търговски обект на 18.02.2019 г., като датата на фактурата е 20.02.2019 г. Към фактурата е прикрепен касов бон за същата сума, но от 31.03.2019 г.

Въпроси

Има ли нормативно ограничение за срока на издаване на фактура и касов бон към нея?

Становище

скрито платено съдържание: 192 думи;

Адресиране