Пример 113. Как се Третират Печалбите и Загубите на Чуждестранно лице, Които са Свързани с Прехвърляне на Мястото му на Стопанска дейност в България?

През 2018 г. Дружество 1 от Германия решава да продаде своя клон, който е регистриран в България, на Дружество 2 от България. Клонът е оценен на 200 000 лв., като от прехвърлянето му за германското дружество ще се формира 20 000 лв. печалба. Върху тези 20 000 лв. германското дружество дължи корпоративен данък в България.

(§54 от Тематично Резюме) (чл.*** от ЗКПО)

Виж в контекста на целия сборник