Регламент (ЕС) 2017/492 на Комисията за Изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета за Координация на Системите за Социална Сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския Парламент и на Съвета за Установяване Процедурата за Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004

848
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar