Задължения на работодателя по трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 616 уникалност: 100%
  • Работодателят е задължен да осигури нормални условия за изпълнение на договорената работа на работника/служителя, както и указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения;
скрито платено съдържание: 181 думи;