Задължения на работника/служителя по трудов договор:

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 1468 уникалност: 100%
  • Работникът/служителят е длъжен да изпълнява стриктно законосъобразните указания и нареждания на работодателя, да изпълнява трудовите си задължения точно и добросъвестно;
скрито платено съдържание: 176 думи;