Зачитане на трудов и осигурителен стаж по време на неплатен отпуск

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 19 януари 2023 1792 уникалност: 100%

Неплатеният отпуск се зачита за трудов и осигурителен стаж до 30 работни дни в рамките на една календарна година.

скрито платено съдържание: 94 думи;

В Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) е предвидено, че работниците и служителите от растениевъдството и животновъдството, механизаторите в селското и горското стопанство и работниците и служителите от дърводобива в страната, които работят по трудово правоотношение за неопределено време, могат да бъдат пускани в неплатен отпуск в неблагоприятните за работа дни и месеци, поради лоши климатични условия. В този случай неплатеният отпуск се определя със заповед на ръководителя на предприятието, като този отпуск се признава за трудов стаж в размер до 60 работни дни през една календарна година.