Забрана за парично компенсиране

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 май 2022 1032 уникалност: 100%

Паричното компенсиране на неизползвания платен годишен отпуск е изрично забранено. Изключение в забраната прави изплащането на неизползвания платен годишен отпуск под формата на обезщетение единствено и само при прекратяване на трудовото правоотношение.

скрито платено съдържание: 51 думи;