Видове осигурени лица по трудови и приравнени на тях правоотношения

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 29 ноември 2022 846 уникалност: 100%

Съгласно разпоредбите на българското осигурително законодателство, за да се счита едно лице за осигурено по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО), както и да има право да получава обезщетения и помощи, предвидени в кодекса, трябва да са налице едновременно следните две условия:

  • скрито платено съдържание: 38 думи;

Според КСО основните групи осигурени лица са:

скрито платено съдържание: 40 думи;