Видове граждански отпуски

Даниъл Славчев
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 26 януари 2021 1119 уникалност: 100%

Видовете граждански отпуски се разделят като цяло на такива, които са в предварително определен размер работни дни, и такива, при които размерът на работните дни е индивидуален – според събитието, налагащо ползването на гражданския отпуск.

Видовете граждански отпуски, които са в предварително определен размер от 2 работни дни, се полагат на работници и служители в следните случаи:

  1. скрито платено съдържание: 72 думи;

Изброените по-горе отпуски се ползват в деня на събитието и за следващия го работен ден, а когато денят на събитието съвпада със седмичната почивка, отпускът се ползва в първите 2 работни дни след нея.

Видовете граждански отпуски, които са в зависимост от по-сложни събития и нямат фиксиран размер работни дни, се полагат на работници и служители в следните случаи:

скрито платено съдържание: 204 думи;