Възникване на осигуряването

Едуард Пушев
Старши експерт "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 18 октомври 2023 1258 уникалност: 100%

Осигуряването за дадено лице възниква от деня, в който то започне да упражнява трудова дейност, за която са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването ѝ.

Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО) работещите лица са задължително осигурени за:

скрито платено съдържание: 70 думи;

Учителите се осигуряват за старост и чрез допълнителна осигурителна вноска в Учителския пенсионен фонд. Размерът на осигурителната вноска е 4,3% и е изцяло за сметка на осигурителя.

За да може да се счита едно лице за осигурено, както и да има право да получава парични обезщетения и помощи, предвидени в КСО, е необходимо да са изпълнени едновременно следните две условия:

  • скрито платено съдържание: 19 думи;

Работниците и служителите се считат за осигурени лица от първия ден на встъпването им в длъжност, дори и ако в този ден веднага излязат в платен отпуск, но няма да се считат за осигурени лица, ако в първия ден на встъпването си в длъжност излязат в болничен.