Уведомление за сключен/изменен/прекратен трудов договор (чл. 62, ал. 3 от КТ)

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 804 уникалност: 100%

Работодателят е задължен да регистрира в НАП всеки нов трудов договор, който е сключен със служител, всички определени изменения на трудовия договор, които са договорени с допълнително споразумение или анекс, както и всяко прекратяване на трудов договор, независимо какво е основанието за прекъсването му.