Уведомление за сключен трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 606 уникалност: 100%

При сключването на нов трудов договор със служител (независимо дали е срочен, безсрочен, по заместване, за допълнителен труд и т.н.) работодателят е длъжен да го регистрира в НАП, като подаде уведомление.

скрито платено съдържание: 66 думи;