Уведомление за прекратен трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 13 юни 2023 743 уникалност: 100%

При прекратяване на трудов договор работодателят е длъжен да подаде в НАП уведомление и да го регистрира, като в него посочва основанието за прекратяването (т.е. съответния член от Кодекса на труда).

скрито платено съдържание: 58 думи;