Уведомление за изменен трудов договор

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 684 уникалност: 100%

При договаряне на изменения в трудовия договор се подписва допълнително споразумение или анекс между субектите на трудовото правоотношение, като по този начин и двете страни изразяват съгласието си. Такива промени са например: продължителността на работното време; основното възнаграждение; промяна на мястото на работа; времетраенето на договора; срокът на предизвестие; допълнителните възнаграждения; отпуските и др. Уведомление се подава в НАП само при определени промени по трудовото правоотношение:

скрито платено съдържание: 571 думи;