Условия на труд

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 20 септември 2023 471 уникалност: 100%

Всеки работник или служител е длъжен да се съобразява и да спазва условията на труд в предприятието, в което работи, и да се грижи за своето здраве и за здравето и безопасността на околните. Работодателят, от друга страна, е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на труд за работниците и служителите, както и за всеки, който по какъвто и да било повод посещава или се оказва на работната площадка.

скрито платено съдържание: 61 думи;

Във всяко предприятие е необходимо да се правят оценка на рисковете за безопасността и здравето на работещите, което е ключов момент от осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за всяко отделно работно място.

скрито платено съдържание: 118 думи;

Работодателят отговаря за всички разходи, които са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, и те са за негова сметка.

скрито платено съдържание: 50 думи;

Работодателят е задължен да осигури в натура средства за безопасност и здраве, както и да следи за тяхното използване по предназначение.

скрито платено съдържание: 302 думи;

Главен орган по контрола у нас за гарантиране на безопасност и здраве при работа (като изключим Службите по трудова медицина) е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която разглежда жалби и сигнали, подадени във връзка с условията на труд в предприятията и навсякъде другаде, където се полага труд.

скрито платено съдържание: 269 думи;