Трудово досие на работника/служителя

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 13 юни 2023 685 уникалност: 100%

Трудовото досие представлява съвкупност от писмени документи, които са свързани с трудовото правоотношение на работника/служителя. Въпреки че легално определение за „трудово досие“ не се съдържа в законодателството, това определение се извежда от съдържанието на отделни нормативни актове, както и от установената практика при прилагането им.

скрито платено съдържание: 61 думи;