Трудови правоотношения

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 25 август 2021 2656 уникалност: 100%

При постъпване на работа на един служител възниква трудово правоотношение. То се основава на отношенията между страните (работник или служител, от една страна, и работодател – от друга), които участват в търсенето и предлагането на пазара на труда. Трудовото правоотношение възниква когато работникът/служителят предостави работната си сила на работодателя чрез полагането на личен труд, дори и да не е сключен писмен договор между него и работодателя.